Τετάρτη, Απριλίου 09, 2008

ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...3

Χθες έγινε δεύτερη συνάντηση του Σωματείου με την Διοίκηση της Τράπεζας. Στα όσα ανατριχιαστικά αλλά και κωμικά ειπώθηκαν απο μεριάς εργοδοσίας θα επανέλθω. Και δεν θα αναφερθώ σε όλα γιατί για κάποια απο αυτά ντρέπομαι εγώ για λογαριασμό τους.

Εκείνοι δείχνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, πιστεύουν ότι μπορούν να λένε ότι θέλουν, όποτε θέλουν, σε όποιον θέλουν. Γιατί εκείνοι μάλλον έχουν χάσει πλέον την αίσθηση του μέτρου και της στοιχειώδους σοβαρότητας. Συμπεριφέρονται με την απόλυτη ελαφρότητα...

Σας παραθέτω όμως την επιστολή απόφαση της ΓΣΕΕ που εστάλη σήμερα στον Διοικητή της ΑΤΕ κ. Μηλιάκο και αφορά στην διακοπή πρόσβασης των εργαζομένων στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΤΕ

Νομίζω ότι αυτό το κείμενο έχει τη αξία του και ως νομική προσέγγιση σε μια συζήτηση που ξεκίνησε με αφορμή την φασιστική συμπεριφορά της Διοίκησης της ΑΤΕ.

Τέλος την Δευτέρα, 14/04/08, συζητείται το αίτημα του Συλλόγου για έκδοση προσωρινής διαταγής εναντίον της Τράπεζας. Στην Ευελπίδων, Κτίριο 5, ώρα 12.15 μμ.

Η επιστολή της ΓΣΕΕ έχει ως εξής:
Αριθ. Πρωτ. 587 Αθήνα 9.4.2008


Προς
Τον Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας
κ. Δημ. Μηλιάκο


Θέμα: Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης-
Αφαίρεση δυνατότητας χρήσης intranet


Με το υπ. αριθμ. πρωτ Γ.Σ.Ε.Ε. 587/2-4-2008 έγγραφό του ο Σύλλογος Εργαζομένων ΑΤΕ (ΣΕΑΤΕ) μας ενημέρωσε ότι προβήκατε την 1η/4/2008 σε αιφνιδιαστική αφαίρεση από το Σωματείο των εργαζομένων του δικαιώματος χρήσης χώρου στο εσωτερικό διαδίκτυο (Intranet), όπου ήταν αναρτημένες οι ενημερωτικές του ιστοσελίδες.

Όπως πρέπει να γνωρίζετε, η ελεύθερη επιλογή είδους μέσων και επιπέδου συνδικαλιστικής δράσης προστατεύεται από το ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 23 παρ.1), αλλά και τη Διεθνή Σύμβαση 8711948 για τη συνδικαλιστική ελευθερία και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος. Η κατοχύρωση της συνδικαλιστικής δράσης περιλαμβάνει επίσης τη διασφάλιση της ακώλυτης άσκησής της και τη λήψη θετικών μέτρων για τη διευκόλυνσή της. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί ελάχιστο συνδικαλιστικό δικαίωμα των εργαζομένων και αντίστοιχη υποχρέωση του εργοδότη η παροχή, σε χώρο που συμφωνείται, πινάκων ανακοινώσεων στους τόπους εργασίας στα σωματεία για τους σκοπούς τους, δηλαδή την προαγωγή των εργασιακών. οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων (άρθρα 4 παρ.1, 16 παρ.2, 18 παρ.1 Ν. 1264/1982). Επιπλέον, ο εργοδότης. τα πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασμό του καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος απαγορεύεται να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα να επεμβαίνουν στη λειτουργία και τη δράση των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων (άρθρο 14 παρ.2 στοιχ. ε΄ Ν. 1264/1982). Η μη συμμόρφωση του εργοδότη με τις ως άνω υποχρεώσεις διασφάλισης των δημοκρατικών αρχών στους χώρους εργασίας συνεπάγεται, εκτός από τις αστικές και διοικητικές συνέπειες, και την ποινική ευθύνη του (άρθρα 16 παρ. 8, 23 παρ.1 Ν. 1264/1982).

Οι ρυθμίσεις του Ν. 1264/1982 θεσπίστηκαν τη δεκαετία του 1980. κατά την οποία η νέα τεχνολογική και ψηφιακή εξέλιξη στον τομέα της εργασίας ήταν σε αρχικό στάδιο. Η ευρεία διάδοση και χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει επηρεάσει σχεδόν καθολικά την απασχόληση, αλλά και τα δικαιώματα που συνδέονται κατεξοχήν με την παροχή εργασίας και τους όρους της, όπως και το συνδικαλιστικό δικαίωμα Σήμερα, τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων μπορούν να ασκηθούν και μέσω ενός τεχνολογικά εξελιγμένου τρόπου, αξιοποιώντας την υλικοτεχνική υποδομή των νέων τεχνολογιών, τα τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήματα, όπως είναι το διαδίκτυο (internet), το εσωτερικό διαδίκτυο στην επιχείρηση (intranet), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) (Δρ. Μπάκου, Η σημασία των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας για τη συνδικαλιστική δράση, ΕΕργΔ 65.205 επ).

Υπό το πρίσμα αυτό και δεδομένου ότι η πληροφορία μεταφέρεται και διακινείται μέσω σύγχρονων δομών και υποδομών διασύνδεσης, παραδοσιακές έννοιες, όπως αυτή του «εγγράφου» ή της «ανακοίνωσης), αλλά και του «πίνακα ανακοινώσεων» έχουν μετεξελιχθεί, καλύπτοντας πλέον και έννοιες που επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες.

Έτσι, η έννοια του εγγράφου αφορά πλέον, όχι μόνο στην ανακοίνωση του σωματείου που αποτυπώνεται σε χαρτί Και διανέμεται ή αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων, αλλά και την ηλεκτρονική ανακοίνωση που αποτυπώνεται με «κάθε μέσο, το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία ή εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό» (άρθρο 13 στοιχείο γ΄ Ποινικού Κώδικα).

Επειδή περαιτέρω το δικαίωμα ιδιοκτησίας του εργοδότη εκτείνεται και στα τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήματα, η έννοια του «πίνακα ανακοινώσεων» που συνήθως αφορά στην παραχώρηση ενός κατά κυριολεξία πίνακα για την ανάρτηση των ανακοινώσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μπορεί πλέον να αφορά στο μέρος εκείνο του σκληρού δίσκου του κεντρικού διακομιστή (server) ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου στο εσωτερικό διαδίκτυο (Intranet) που παραχωρεί ο εργοδότης με δικαίωμα χρήσης (user permission) στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, είχε παραχωρηθεί ανεπιφύλακτα και χωρίς ειδικότερους όρους από εσάς η δυνατότητα χρήσης και η αξιοποίηση του διαδικτύου εσωτερικής επικοινωνίας (intranet) από το σωματείο των εργαζομένων, το οποίο διαμόρφωσε επ’ αυτού δική του σελίδα για την αμοιβαία και σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία του με τους εργαζόμενους, η οποία φιλοξενούσε και τις ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών παρατάξεων που δραστηριοποιούνται στους κόλπους του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο «χώρος» και ο «πίνακας» που αναφέρεται στο νόμο αποτέλεσε «χώρο» στο εσωτερικό πληροφοριακό δίκτυο της Τράπεζας και η χρήση ή η διανομή των έντυπων ανακοινώσεων εμπλουτίστηκε με τη χρήση ηλεκτρονικών ανακοινώσεων και την αποστολή e-mail.

Με βάση τα ανωτέρω, η αιφνίδια αφαίρεση από εσάς της δυνατότητας χρήσης του Intranet συνιστά παρακώλυση νόμιμης συνδικαλιστικής δραστηριότητας, στο μέτρο που φιμώνει ένα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας του σωματείου και των εργαζομένων στην Τράπεζά σας. Ως εκ τούτου και με την επιφύλαξη περαιτέρω ενεργειών σε συνεργασία με το σωματείο, σας καλούμε να αποκαταστήσετε άμεσα και πλήρως τη δυνατότητα αυτή, που αδικαιολόγητα και παράνομα διακόψατε.

Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Παναγόπουλος Κώστας Πουπάκης


Κοινοποίηση
• ΟΤΟΕ
• Σύλλογος Εργαζομένων ΑΤΕ

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Γλυκέ μου αγροτικάριε,
Σου γράφω φτιαγμένος από το blog σου, που μ’ανοιξε τα μάτια. Μέρες μου πήρε να το τελειώσω. Καλά , πόσο παιδεύτηκες να τα γράψεις όλα αυτά; Θα την πονάς πολύ την ΑΤΕ. Είσαι μεγαλόψυχος και δίκαιος. Άρχοντας. Πώς θα γίνει εγώ, ένας νεοαγροτικάριος να σε γνωρίσω καλύτερα;

Σε φαντάζομαι ώριμο, με γκρίζα μαλλιά, άντρα κι όχι «άνδρακλα», με θέση ψηλή και μπόλικο free time. Δεν πειράζει που μ’αρέσεις ,ε; Εσύ παραδέχεσαι το διαφορετικό στους ανθρώπους, από αναπηρίες μέχρι «κουσούρια», σαν το δικό μου πχ.
Ξέρεις τόσα για όλους! Απορώ πώς προλαβαίνεις να τα γράφεις με τόσες συσκέψεις που πας και τα ακούς. Γιατί εσύ δεν είσαι στην κατάντια να’χεις πληροφοριοδότες, τα ξέρεις από πρώτο χέρι.

Θαυμάζω τις γνώσεις σου, πώς παίζεις στα δάχτυλα το Φρόυντ και πόσο ωραία συγκρίνεις ΕΤΕ και ΑΤΕ! Πώς δε σ’αρπαξαν από άλλη τράπεζα ακόμα; Εσύ πιάνεις τα χάλια της κρατικής, βλέπεις το μεγαλείο των ιδιωτικών. Εσύ καμαρώνεις και το θαύμα της Finans, μόνο κάποιοι χαζοί τρέχουν τον Αράπογλου στη Βουλή και στα δικαστήρια!

Λατινικά, αγγλικά, με τρελαίνεις. «Συγκοινωνούντα δοχεία, χρόνο dt,» πού τα βρίσκεις; Πότε θα μου τα πεις όλα από κοντά, όλα, πόσα πασάτ έχει ο καθένας, σε πόσα ΔΣ είναι, όλα τα αίσχη της ΑΤΕ που δεν ισχύουν σε καμιά άλλη τράπεζα.;
Ακούς οι ίδιοι διευθυντές τόσα χρόνια; Καλά τα χώνεις. Αλλά κι αυτός ο παρανοϊκός που λες, έκανε τελικά διώξεις ή δεν έκανε; Γιατί αν έκανε, πώς είναι οι ίδιοι; Μπερδεύτηκα.
Κι οι άλλοι που λες ξεκίνησαν αναπληρωτές και γίναν διευθυντές, δηλαδή κανονικά πώς πάει; Μπαίνουν κατευθείαν διευθυντές; Μπα, πάλι σε χάνω.
Εκεί με τις θυγατρικές ζαλίστηκα. Αδύνατον να σε πιάσω. Σίγουρα κάνεις μια κίνηση να προλάβεις την καταστροφή. Με στοιχεία γερά. Να ξέρουμε ποιός συμπαθεί ποιόν.
Είμαι σίγουρη πως αν η ΑΤΕ είχε λίγους ακόμα σαν εσένα θα τρέχανε τα νούμερά της. Μήπως αγόρι μου είσαι σε τίποτα λευκά κελιά και ντρέπεσαι να το πεις; Καλύτερα εκεί, να γράφεις τα ωραία σου, γιατί εδώ στο κατάστημα έχουμε φρικάρει με τους στόχους.

Δε σου τα ρίχνω, αλλά με φτιάχνει που ξέρεις τις ζωές όλων. Σε φαντάζομαι να στέκεσαι απέναντί τους, να υψώνεις το αντρίκιο ανάστημά σου και να τους τη λες κατάφατσα. Μην κοιτάς που κατέφυγες στην ανωνυμία γιατί οι άτιμοι σου στερούν το λόγο. Ευτυχώς που υπάρχουν τα blog να ξυπνάει ο κοσμάκης. Έτσι δε γράφουν και για τις άλλες τράπεζες τις βρωμιές; Γεμάτο θαναι το σάιτ (εγώ δε βρήκα ακόμα τίποτα, αλλά είμαι στο ψάξιμο)
Μόνο τους βλάκες δεν αντέχεις και τους στολίζεις κανονικά και με ντοκουμέντα, εκτός αν σου ξεφύγει κανα «χέστης, καράβλαχος, λιγδιάρης, τσιράκι, γλοιώδης, γυμνοσάλιαγκας, σαλταρισμένος, σαλιάρης», τρίχες δηλαδή. Εξάλλου δε μασάς, τα λες και μπροστά τους.
Σίγουρα είσαι πανέμορφος, μοσκοβολάς, αστράφτει το χαμόγελό σου, ακούς καλά, και μιλάς γρήγορα και σταράτα απέναντι στον τρελό που λες. ΑΧ πώς σε καμαρώνω με το νου μου. Μιλάς για όλους, όχι για το ξεκάρφωμα, και λες τον «θα-μπει-το-μα-χαι-ρι -στο -κο-κα-λο- για –την τρα-γω-δια –του-Σα-μι-να» Κύριο! Είσαι πρώτος.
Έχεις τίτλους από Αμερική (κατάλαβα ότι αυτοί ματράνε, η Αγγλία δίνει μαστεράκια)
Κι όσο για τους απόφοιτους λυκείου, τι μπανάλ, τι ανίκανοι! Στον Καιάδα.

Ναγιάσει το στόμα σου που τα χώνεις στους συνδικαλιστές. Τι δουλειά έχεις εσύ μαυτούς,ε;
Συγκινήθηκα με την έκληση που κάνεις στο τέλος. Είσαι μεγάλη καρδιά αγόρι μου. Γι’αυτό κι εχεις ρεύμα. Είδες πόσοι anonymous σε στηρίζουν; Πόσοι σε ακούν και δίνουν γραμμή να σπρώξουν το χαρτί της ΑΤΕ να πάει άπατο; Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι το σωστό. Σιγά μην αφήσουμε τα φράγκα των ελλήνων έτσι απροστάτευτα. Ας τα ρίξουν στις άλλες τράπεζες που έχουν διαφάνεια, που ξέρουμε ακριβως πού παν τα κέρδη τους.
Εσύ είναι φανερό πως δεν έχεις προσωπικά με το Μηλιάκο. Και που τον λες «σουπεργλείφτη, καθίκι, ανθρωπόμορφο ζωντόβολο, τρελό, παρανοικό, μισάνθρωπο» το κάνεις για να ξέρουμε οι υπόλοιποι να φυλαγόμαστε. Εγώ, αν μας κουβαληθεί στο κατάστημα, λέω να κρυφτώ στο πατάρι, να μην το ρισκάρω.
Ακούς να προσλαμβάνει μέσω ΑΣΕΠ! Αίσχος.
Και να φέρει τη μετοχή σε ελεύθερη πτώση τώρα που όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, μαζί και το ελληνικό, καλπάζουν και φτάνουν τις 8.000!
Και να βάζει τη UBS να παίρνει τις αδιάθετες μετοχές,τι ξεφτίλα, αυτή είναι η δουλειά του αναδόχου; Πουθενά στη γη.
Άσε που οι γραφικοί τύποι χαλάνε της συνελεύσεις της ΑΤΕ μόνο. Γιατί δεν πάνε σε άλλες τράπεζες, ε;
Σε κούρασα φλυαρώντας, εσένα που δεν ασχολείσαι με ανούσια θέματα σαν τον τρελό, ούτε έχεις μηχανισμούς πληροφόρησης σαν εκείνον. Εσύ είσαι παντού και μπαίνεις στο ζουμί. Μόνο που δεν κατάλαβα, ο τύπος «καταστρέφει ανθρώπινες ζωές» και δεν έχει επέμβει ο νόμος; Τι κάθεσαι αγόρι μου; Μπες μπροστά, σώσε μας.
Κι άμα ευκαιρήσεις πέρνα από το κατάστημα να πάρεις μια ιδέα πώς περνάμε εμείς, η πλέμπα του γυμνασίου! Α στο καλό, συγχύστηκα!


Neoagrotikarios

Υ.Σ Στο New School της Νέας Υόρκης, μετά από τόσο μελέτη της Μαρξιστικής Οικονομικής Θεωρίας είναι δυνατό να καταντήσεις Θεραπαινίδα του συστήματος και αχάριστος στους ευεργέτες σου. Παραγκωνισμένη Μεγαλοφυΐα!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Ανώνυμος είπε...

Πέστα του του άσχετου! Αγόρι μου, έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου;

Κ.Φ. είπε...

ανώνυμε συνάδελφε (Θε μου ΄σχώρα με)λέω να κάνουμε κανα τρισάγιο στον "ευεργέτη"... μη μας περάσει για αχάριστους ε? ε? κι άμα δεν πιάσει αυτό μπορεί να τον εξευμενίσουμε με βουντού..ίσως, λέω εγώ τώρα..τίποτα ανθρωποθυσίες, ας φάμε τις σάρκες μας μεταξύ μας στην τελική!

alzap είπε...

@ανώνυμος:
Αδελφέ, να με συγχωρείς, αλλά δυσκολεύομαι λιγάκι να καταλάβω. Να υποθέσω μόνο μπορώ.
Έχεις πρόβλημα με κάποιον αγροτικάριο που άνοιξε μπλογκ μονοθεματικό με θέμα την ΑΤΕ. Και υποψιάζομαι επίσης ότι δεν σου επιτρέπει σχόλια στα γραφόμενά του και είπες να τα γράψεις εδώ που επίσης, δυστυχώς, κουβεντιάζουμε αυτές τις μέρες τα κατορθώματα της ΑΤΕ. Μήπως και περάσει ο λεγάμενος και τα δει...

Αν και θα προτιμούσα να σχολιάσεις τα σχετικά με τη λογοκρισία της ιστοσελίδας του Συλλόγου εργαζομένων, ευχαρίστως να φιλοξενήσω την άποψή σου αρκεί όμως να μη γίνει συνήθειο και χούι να σχολιάζουμε εδώ τι γράφουν άλλοι σε άλλα μπλογκς.


@ανώνυμος:
Παρομοίως.
Να του τα πείτε παιδιά αλλά την επόμενη φορά στον ίδιο και στο διαδικτυακό σπίτι του παρακαλώ.


@κ.φ:
Εδώ κι αν δεν κατάλαβα...
Βρε σεις δεν αφήνετε τα συμβολικά και αμφίσημα και πείτε καθαρά και απλά τι θέλει να πει ο εκάστοτε ποιητής.
:-)

alzap είπε...

@ανώνυμος:
Και να συμπληρώσω κάτι τελείως συναδελφικά. (Δεν είναι ειρωνικό, το εννοώ)

Δεν είναι έξυπνο, κυρίως όμως δεν είναι σωστό να χρησιμοποιείτε το ΤΥΠΑΤΕ σε αυτού του είδους τις αντιπαραθέσεις.

Ρωτήστε τον Τάσο, θα σας εξηγήσει γιατί...