Σάββατο, Σεπτεμβρίου 19, 2009

ΘΑ ΣΑΣ ΣΗΚΩΘΕΙ Η ΤΡΙΧΑ ...

...αν διαβάσετε λίγες μόνο απο τις παρατηρήσεις για την "πέτσινη" συμφωνία των Καραμανλοκουμπάρων με τους Ρώσους για τον αγωγό Μπουργκας- Αλεξανδρούπολη.

Δείτε μερικά αποσπάσματα για να καταλάβετε τί είδους διαπραγματεύσεις έκαναν. Για να αντιληφθείτε γιατί είναι τουλάχιστον εθνικά απαράδεκτοι όταν αντιδρούν στην αναδιαπραγμάτευση για την αλλαγή τέτοιων όρων. Για να υπογράψουν τέτοια συμφωνία ή μεθυσμένοι ή λαδωμένοι ήταν οι Καραμανλήδες. Νηφάλιοι αποκλείεται.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:

7 Παραμένει ασαφής η εθνικότητα και τα εκπροσωπούμενα συμφέροντα της ελληνικής πλευράς. Καθώς το 35,89% των μετοχών των ΕΛΠΕ έχει ήδη εκχωρηθεί στην διεθνών συμφερόντων με έδρα στο Λουξεμβούργο εταιρεία «Paneuropean Oil and Industιy Holdings SA», έναντι του 35,48% που κατέχει του ελληνικό δημόσιο και του 28.63% που κατέχει το ευρύ επενδυτικό κοινό. Μετά το 2008 μπορεί να καταργηθεί ο έλεγχος της διοίκησης των ΕΛΠΕ Α.Ε. από το δημόσιο, εφ' όσον υπέρ της αλλαγής ψηφίσει το 50% συν 1 (μία) μετοχή του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Τέλος, στη κοινοπραξία «ΕΛΠΕ Α.Ε.- ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ως βασικοί μέτοχοι εμφανίζονται το ελληνικό Δημόσιο, ο όμιλος Λάτση, ο όμιλος Κοπελούζου αλλά και η ρωσική Gazexport (μέσω της συμμετοχής της στην Προμηθέας Gas Α.Ε.).

8 Κατοχύρωση της δυνατότητας αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης του ΒΑΡ μέχρι και της αλλαγής της εθνικότητας των συμμετεχουσών εταιρειών.

9 Διασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς της κυριότητας της εταιρείας από την ρωσική ΕΠΕ σε άλλη ρωσική ή άλλης εθνικότητας εταιρεία με μόνη υποχρέωση την γραπτή έγκριση (written consent) της ρωσικής κυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι με τη διατύπωση αυτή μεταφέρονται στο νέο ιδιοκτήτη τα δικαιώματα και προνόμια που προβλέπει η παρούσα σύμβαση χωρίς η ελληνική και η βουλγαρική κυβέρνηση να έχουν τη δυνατότητα άσκησης αρνησικυρίας.

10 Παρά το γεγονός ότι η κατασκευή του αγωγού αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία, συμφωνείται η έδρα της εταιρείας να ευρίσκεται σε άλλη χώρα της Ε.Ε. και επομένως εκτός των ορίων δικαιοδοσίας της ελληνικής νομοθεσίας.

11 Ενώ υπάρχει συστηματική και λεπτομερής προσπάθεια προσδιορισμού των δικαιωμάτων και των προνομίων της πλειοψηφίας, η κατοχύρωση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας μεταφέρεται σε επόμενο και δυσμενέστερο για αυτήν στάδιο διαπραγμάτευσης.

12 Χωρίς να έχει προσδιορισθεί η ακριβής κεφαλαιακή σύνθεση και η αποτίμηση της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου, προβλέπεται ότι αλλαγές στη σύνθεση της υπόκεινται στη νομοθεσία της χώρας που θα εγκατασταθεί η Διεθνής Εταιρεία του Έργου.

13 Το άρθρο 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 υποχρεώνει την Ελληνική Δημοκρατία σε αναφαίρετη εκχώρηση γης (irreνοcable provision of plots of lands), στην Διεθνή Εταιρεία του Έργου, η πλειοψηφία της οποίας μπορεί να διατεθεί μονομερώς σε άλλες εταιρείες, άλλης εθνικότητας.

14 Παρά το γεγονός ότι το θέμα της καταβολής δικαιωμάτων (royalties) στο ελληνικό δημόσιο αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική και βουλγαρική πλευρά, δεν υπάρχει καμία αναφορά για αυτό, σε ολόκληρη τη σύμβαση, ούτε καν αναφορά στη διαδικασία προσδιορισμού και αναθεώρησης τους.

15 Με το άρθρο 5 αναγνωρίζεται ο απόλυτος, αποκλειστικός και αδιαφανής έλεγχος της τροφοδοσ1ας του ΒΑΡ από την μετοχική εταιρεία Transneft, ο οποίος ενσωματώνεται στο ρωσικό δίκτυο αγωγών μεταφοράς σύμφωνα και με δηλώσεις των Ρώσων επισήμων (Κοmmersant 13.03.07). Είναι χαρακτηριστικό ότι η Transneft αποφασίζει ακόμη και για τα μη ρωσικής προέλευσης φορτία αλλά και για τα πετρελαιοφόρα που θα χρησιμοποιούνται. Από την άλλη πλευρά δεν εγγυάται τον εφοδιασμό του αγωγού με ελάχιστες ποσότητες πετρελαίου. Από την άποψη αυτή ακόμη και αν ο αγωγός υπολειτουργεί η Διεθνής Εταιρεία του Έργου δεν θα έχει τη δυνατότητα ανεύρεσης πρόσθετων φορτίων από πηγές μη αρεστές στην Transneft. Η βιωσιμότητα και η κερδοφορία του ΒΑΡ και επομένως η διασφάλιση των συμφερόντων της μειοψηφίας θα εξαρτάται όχι από την επικερδή ή μη λειτουργία της Διεθνούς Εταιρείας του Έργου, αλλά από τα περιθώρια κέρδους που θα επιτρέπει η Transneft, η οποία σε τίποτε δεν εμποδίζεται στη σύναψη επί μέρους και εκτός Διεθνούς Εταιρείας συμφωνιών μεταφοράς κερδών στις άλλες ρώσικες κοινοπρακτούσες εταιρίες εις βάρος της μειοψηφίας. Με το άρθρο 5 σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες διευκολύνσεις διαμορφώνεται ένα πλαίσιο σύμβασης αντίστοιχου με του καθεστώτος αποικιακών συμβάσεων των παρελθόντων αιώνων σε Ασία και Αφρική.

Ποιός τα λέει όλα αυτά;

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης

ΥΓ. Τα bold δικά μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: